KES TEGELIKULT SALASIGARETTIDE MÜÜGIST KASU SAAB?

TEATA ANONÜÜMSELT!

Salasigaretid teenivad organiseeritud kuritegevusele aastas kümneid miljoneid eurosid!

Aita hoida meie riik turvalisem, teata salasigarettide müüjatest!

Miks teatada?

1

Salasigarettide äri mõjutab oluliselt Sinu kodukoha turvalisust.
Salasigarettide müügi taga on kurjategijate ahel, mis mõjutab kuritegevuse kasvu Sinu naabruskonnas.

2

Salasigarettide ostul ei saa olla kindel nende kvaliteedis.
Salasigarettide ahelas turustatakse ka järgi tehtud sigarette, milles sisalduva üle puudub igasugune kontroll. Lisaks ei pruugi salasigaretid olla isekustuvad, mis omakorda suurendab tulekahjude tekke tõenäosust.

3

Salasigarettide müük on ebaseaduslik tegevus.
Müügist saadud tulu rahastab organiseeritud kuritegevust.

4

Salasigarettide müüjad ei küsi ostja vanust.
Kuna ebaseadusliku tegevusega ei järgita seadusi, siis müüakse salasigarette ka alaealistele.

5

Salasigarettide müügist jäävad laekumata aktsiis ning käibemaks.
Sellevõrra ei arene riigi poolt pakutavad teenused ja ei kasva makstavad toetused.

Ole tähelepanelik ja teata salasigarettide müügist, et Sinu kodukant oleks turvalisem!

Vihjeinfo edastamisel saad soovi korral jääda anonüümseks.

Müügiahel

Eestis koosneb salasigarettide müügiahel üldjuhul neljast lülist, kellel kõigil on täita oma roll.

Müügiahel algab maaletoojast, kes varustab teisi ahela lülisid.

Üleriigiline vahendaja saab maaletoojalt kauba ning toimetab selle üle Eesti laiali.

Lõppmüüja varustaja toimetab kindlas paikkonnas ning on otseselt juba seotud toodete jaemüügi korraldamisega.

Lõppmüüja tegeleb vaid jaemüügiga ning neid on arvuliselt ka kõige rohkem.

Salasigarettide müügilt teenivad suurima kasumi need, kes on ahela eesotsas ning kellel on ka kõige otsesem seos organiseeritud kuritegevusega. Kusjuures salasigarettide äri ei pruugi olla nende inimeste ainus ebaseaduslik äri.

SALASIGARETTIDE TUNNUSED

Tegemist võib olla salasigarettidega, kui:

  • pakil puudub Eesti maksumärk
  • pakil olevad tervisehoiatused on võõrkeelsed.

SAAMATA JÄÄNUD MAKSUTULU 2017. AASTAL

26 500 000 € *

*Tegemist on prognoosiga. Lõplik kokkuvõte 2017. aasta maksukahjudest arvutatakse maikuus.

PROBLEMAATILISEMAD PIIRKONNAD

VÕÕRKEELSETE SIGARETIPAKKIDE ARV ÜLE 25%

VÕÕRKEELSETE SIGARETIPAKKIDE ARV ALLA 25%

Kummalisi fakte salasigaretiärist

Kampaania on valminud koostöös Philip Morris Eesti OÜga.